Начало

8 причини за изолиране със стиропор

 1. Топлоизолациата от стиропор (EPS) създава уютна среда за живот.
 2. Стиропорът не отделя вредни вещества в природата, като по този начин допринася за един здравословен начин на живот.
 3. Изолирането на сградите със стиропор е ефективна мярка за спестяване на енергия, а с това и за спестяване на разходи за отопление и охлаждане.
 4. Топлоизолацията от стиропор щади околната среда - по-малкото потребление на енергия означава и по-малко вредни емисии в атмосферата.
 5. Ефективната топлоизолация от стиропор води до техническо модернизиране на сградите, с което допринася за повишаване стойността на недвижимото имущество.
 6. Стиропорът доказва своето предимство като изолационен материал вече над 50 год. Периодичният вътрешен и независим контрол се грижи за гарантирано най-високо качество на материала.
 7. Стиропорът притежава изключително ниски стойности на топлопроводимост, което означава по-добро топлоизолационно действие и повече спестена енергия.
 8. Стиропорът има изключително широко приложение - може да се използва успешно за изолация навсякъде от мазето до покрива.
 • Нови екологични декларации за продуктите преобръщат съществуващите представи за „екологичността” на изолационните материали: Най-добри резултати показва стиропорът.
  В края на юли в германския град Бон организацията ECO (Environmental Construction Products Organisation) разпространи най-новите екологични декларации (EPDs) за строителните продукти съгласно ISO 14025. Данните, публикувани за изолационните материали, са получени след направени тестове за екологичните характеристики на различни изолационни продукти, включително плоскости от експандиран полистирол (EPS, стиропор)...

Членове

 • austrotherm
 • marisan
 • maxim
 • energoplast
 • stipor