Членство

Членуването в „Сдружение за защита качеството на експандирания полистирен” е доброволно. Член може да бъде търговско дружество или едноличен търговец, регистрирано в Република България съгласно изискванията на Търговския закон, което произвежда изделия от експандиран полистирен.

Приемането на членове в сдружението става с писмена молба до Управителния съвет.

Членове

  • austrotherm
  • marisan
  • maxim
  • energoplast
  • stipor