Производство

Основна суровина за производството на стиропора е полистиролът. Той е изолиран за първи път през 1831 г. от кора на дърво. Днес се добива като остатъчен продукт при рафинирането на нефта.

Суровината за производството на EPS се получава при полимеризация на стирол, вода, с добавка на „разпенващ” агент – пентан N – широко разпространен в природата въглеводород. Тя е с формата на гранули. При необходимост се добавят ограничаващи горенето реагенти.

Производството протича през 3 фази:

  • Експандиране (разпенване)
  • Кондициониране (успокояване на материала)
  • Формоване (производство на блокове)

При загряване с водна пара, съдържащият се в гранулираната суровина разпенващия агент (пентан) се разширява и раздува - експандира полистирола. Гранулата увеличава обема си от 20 до 50 пъти.

След експандирането материалът отлежва, при което експандираните зърна „узряват” и достигат равновесна температура и налягане.
Експандираните гранули се зареждат във форма и отново се загрявят с помощта на пара. Те продължават да експандират, изпълват формата и се свързват помежду си.

Съществуват 2 начина за формоване

  • Формоване на блок - EPS се формовя в големи блокове, които след това се режат във формата на плочи, листи и др. за нуждите на строителството и опаковъчната индустрия.
  • Формоване във матрица – EPS се формова в матрици, които са специално проектирани за дадена конкретна форма. Например термо-опаковки за хранително-вкусовата промишленост или опаковка за ел. уреди.

Членове

  • austrotherm
  • marisan
  • maxim
  • energoplast
  • stipor