Предимства

Супер топлоизолация
Коефициентът на топлопроводност за различните типове варира от 0,030 за графитния EPS до 0,045 W/mK. Заради голямото разнообразие от типове диапазонът на топлоизолационните характеристики е голям. В този диапазон са представени и останалите най-често използвани топлоизолационни материали от твърд пенопулеуретан, стъклена и каменна вата, екструдиран полистирен, дървесни и растителни влакна.

Здравина/Много як!!!
Клетъчната структура на EPS се запазва във времето и при различни атмосферно-влажностни условия и гарантира отлични якостни характеристики на продукта. Не стлучайно EPS се полага под замазки, при проходими плоски покриви, дори под фундамента на сгради. Той е самоносещ се и със стабилна форма.

Не поглъща вода
Отново в резултат от затворената клетъчна структура EPS не поглъща вода. Изпитванията при пълно продължително потяпяне и водопоглъщане чрез дифузия показват, че EPS поема не повече от 2-3 % вода. Това го прави мразоустойчив и не влошава съществено топлоизолационните му свойства при съприкосновение с влага.

Лесен за обработка
В строителството EPS се смята за един от най-лесните за работа материали. Комбинацията от малко тегло, отлични якостни характеристики, непретенциозност към атмосфено-влажностните условия, многообразието от форми, съвместимост с повечето строителни материали, лекотата за рязане и обработка с обичайните строителни и режещи инструменти, както и безопасността за здравето на работниците е достатъчна да бъде предпочитан изолационен материал.

Екологичен
Използаването на EPS като тополоизоилационен строителен проудкт намалява значително използваната за отопление енергия в сградите, а новите енергоспестяващи стандарти за строителството като пасивна и нискоенергийна къща намаляват консумираната енергия с пъти. Така се спестяват вредни емиси на парникови газове и се намалява негативното въздействие върху околната среда.
EPS е първият изолационен материал, на който е направен цялостен анализ за приноса върху опазването на природата. Той се състои в това, че се проследяват не само спестяванията, които се постигат с изолационния продукт по време на обозрим експлоатационен период на сградите от 50 години, но и се отчита и енергията използвана за добиването, производството и транспортирането му до обекта (LCA анализ). Проучването показва, че с 1 тон нефт се произвеждат едва 400 г EPS, но за 50 години време на експлоатация (на еднофамилна къща) се спестяват 50000 литра нафта за отопление.

Резултат от дългогодишен производствен опит
EPS се използва масово повече от 40 години. В Германия с EPS са изолирани над 60 милиона квадратни метра фасади. Опитът показва, че свойствата на EPS се запазват във времето. Производителите са развили и подобрили производствения процес, така че да гарантират постоянно качество на готовите материали.

Ниска цена
Не само добрите физико-механични и топлотехнически показатели правят EPS предпочитан топлоизолационен продукт за строителството. Цената на топлоизолационните плочи от EPS също е конкурентна. Когато се сравяняват цени на изолационните продукти, обаче е важно да се знае комбинацията от свойства, които предлага избрания материал за конкретно приложение. Два различни вида топлоизолационни материала например могат да имат близки коефициенти на топлопроводност, но различни якостни характеристики, от което да произтича и ценовата им разлика.

Продуктите от EPS имат и някой недостатъци. В резултат от дългогодишния опит на производителите на EPS за строителството за голяма част от тях е намерено решение.
Ето защо правилното използване на материалите от EPS, съгласно инструкциите на производителите и проектантите е от изключителна важност за да не се компрометира изпълнението на дадени топлоизолационни работи.

Горим материал
EPS е горим материал съгласно класификацията по реакция на огън съгласно EN 13501-1. При влагането му в строителството обаче, EPS е винаги защитен от някакво крайно покритие, например финишния слой тънкослойна мазилка при контактните фасади. Така той не може да бъде в пряк контакт с източници на възпламеняване. При производството на EPS се добавят специални противовъзпламеняващи реагенти. Не случайно според немските и австрийските строителни норми EPS се определя като трудно горим и самозагасващ материал.

Не е устойчив на UV лъчение
Изложената длъго време на UV лъчение повърхност на EPS продуктите пожълтява и става трошлива. Препоръчва се съхранение на закрито или защитено от слънцето място. По време на монтаж, например на фасада, да не се оставя дълго време незащитен, преди да се положи финишния слой мазилка.

Относително по-малко паропропусклив в сравнение с други изолационни материали
Съпротивлението на преминаване на водните пари на EPS е по-голямо от това на минералните вати например. Когато „дишането” на дадена строителна конструкция е важно за правилния влажностен режим трябва да се избере съвместим EPS продукт, тъй като параметрите на този показател варират от 20 до 100.
Произвеждат се и дифузионно отворени плочи от EPS за приложение в комбинирани външни топлоизолационни фасадни системи, който е с по-скъп от обикновения EPS, но не по-скъп от изолационни продукти с малко число на съпротивление на преминаване на водните пари.

Членове

  • austrotherm
  • marisan
  • maxim
  • energoplast
  • stipor