Сравнения

Основно приложение в строителството EPS има като топлоизолационен продукт. Как се съизмерват неговите топлотехнически свойства с тези на други по-често използвани изолации.

Тъй като топлоизолационните продукти се произвеждат в различни плътности, и съответно с различна комбинация от якостни и топлотехнически свойства, коефициентът на топлопроводност варира.

Графика 1

За целите на сравнението са взети данни от техническите спецификации на топлоизолационни продукти на водещи производители.

Използвани съкръщения:
VIP – вакуумен изолационен панел
PUR – твърд пенополуертан
XPS – екструдиран полистирен
MW – минерална (стъклена и каменна) вата

За да се добие представа за топлоизолационните свойства на материалите от EPS сравняваме каква дебелина обичайни строителни материали трябва да се вложат за да се достигне топлоизолационния ефект от 5 см EPS.

За целите на стравнението са взети коефициентите на топлопроводимост на строителните материали от приложение 4 на Наредба № 7 за енергофективност и топлосъхранение в сградите.

Сравнение на някой основни технически показатели на най-често използаваните топлоизолационни материали

Свойство - Материал EPS GW SW XPS PUR, PIR ICB,WW VIP
Топлопроводност - l W/mK 0.030 – 0.040 0.032 – 0.045 0.034 – 0.040 0.030 – 0.037 0.024 – 0.028  0.038 – 0.060 0.004
Якост на натиск - kPa 50-250 до 40 до 80 200-700 до 150 до 50 до 250
Температура на приложение - оС 95оС 200оС 200оС 70оС -70 до +80оС -20 до +90оС - 70 до +80оС
Съпротивление на водни пари - µ 20-100 1 1 200 - 1 -
Клас по реакция на огън Е А А Е Е Е B
Звукоизолация + ++ ++   + +  

Тъй като продуктовата гама както на топлоизолационните продукти от EPS, така и на другите изолацинни материали е широка и зависи от конкретното приложение, по-детайлно сравнение ще бъде коректно, само за дадено приложение. На практика, приложение за което са еднакво добре подходящи всички гореизброени топлоизолационни продукти няма. Това важи и за някой други топлоизолационни материали, които имат приложение в строителството и съответно продуктов стандарт като експандирания перлит, пеностъклото, дървесен фазер и пенофенолна смола.

За по-подробно сравнение може да проверите техническите показатели на EPS, описани в продуктовия стандарт.

Членове

  • austrotherm
  • marisan
  • maxim
  • energoplast
  • stipor