Саниране

Защо трябва да изолираме дома си?
В една неизолирана стара сграда, когато външната температура е –10 °C, а температурата на въздуха в помещенията 20 °C, температурата на повърхността на външните стени, измерена вътре в помещението е едва 15 °C. Когато една стена с голяма площ излъчва такъв студ, чувството е изключително неприятно. При една добре изолирана външна стена температурата на стената достига 19 °C. Тази на пръв поглед малка разлика в температурата се възприема вече като приятна. Но не само по-големият уют, а и значителната икономия от по-ниските разходи за отопление са причина да изолираме домовете си все по-добре и с все по-големи дебелини на изолационния слой.

Препоръчителни дебелини на изолационния материал.

Елемент от конструкцията U-стойност (W/m²K) Дебелина на изолацията Тип продукт
Външна стена 0,25 14 cm EPS F
Плоча над неотопляем подземен етаж 0,35 10 cm EPS 100
Подова плоча на неотопляем таван 0,20 20 cm EPS 100
Покрив (скатен покрив, плосък покрив) 0,20 20 cm EPS 100


Посочените дебелини на изолационния материал са минимално необходимите. Строителните предписания и конкретните строителни условия могат да доведат до по-различни ограничения.
 

Членове

  • austrotherm
  • marisan
  • maxim
  • energoplast
  • stipor