Пасивна къща

Какво представлява пасивната къща?
С понятието „пасивна къща” се описва стандарт в строителството, при който се осигурява значителен комфорт, както през зимата, така и през лятото, без да има активна отоплителна/охладителна система. Предпоставка за това са добре изолираната, въздухонепроницаема сградна обвивка, липсата на термомостове, специалните прозорци и високоефективната вентилационна система с възможност за оползотворяване на топлината, която осигурява постоянен свеж въздух в цялата къща.

Максималната необходима енергия за отопление се равнява най-много на 15 kWh на m² годишно.

Препоръчителни дебелини на изолационния материал.

Елемент от конструкцията U-стойност (W/m²K) Дебелина на изолацията Тип продукт
Външна стена 0,12 30 cm EPS F
Покрив (скатен покрив, плосък покрив) 0,12 30 cm EPS 100
Стени и подове, граничещи със земята 0,14 24 cm EPS-

Посочените дебелини на изолационния материал са минимално необходимите. В зависимост от местоположението и геометрията на сградата е възможно да са необходими и по-големи дебелини на изолацията.

Детайли на пасивните къщи.
Следващите изображения представят опростени схеми на детайли от конструкцията на пасивната сграда. Умишлено не са показани прекалено подробни детайли на системи (като напр. интегрирана топлоизолационна система) и прецизни детайли на свръзките при прозорците и вратите, а само основните елементи. Примерните схеми не могат да заменят официалните строителни документи и чертежи. Непременно трябва да се спазват действащите стандарти и предписанията на производителя.

Детайли на пасивните къщи

 

Важно за пасивните къщи:

 • Топлоизолация на сградата и недопускане на термомостове
  Всички компоненти на външната обвивка на сградата (без прозорците) се изолират така, че U-стойността на съответната конструкция да е по-малка от 0,15 W/(m²•K). Това се постига с дебелини на изолацията между 25 и 40 cm.
  Забележка: Сградата трябва да е възможно най-компактна. Трябва да се избягват прекалено разчупени архитектури с изпъкнали части, криви хоризонтални проекции, ъглови прозорци и др. По икономически съображения са допустими топлинни мостове с ψ  0,05 W/(m•K). Тези загуби могат да се компенсират с увеличение на дебелината на изолацията.Врати и прозорци
 • Вратите и прозорците трябва да бъдат изпълнени с 3-камерни съклопакети и заедно с рамките не трябва да превишават U-стойност от 0,80 W/(m²•K).
 • Въздухонепроницаемост на сградата
  Въздухопроницаемостта на сградата трябва да е не по-голяма от 0,6 пъти нейния обем за час, при разлика в наляганията на въздуха вътре и вън от 50 Ра. Това може да бъде доказано със специалния Blower Door Test.
 • Рекуперация (Възстановяване на енергията от отработения въздух)
  Топлината от отработения въздух може да бъде възстановена с подходящи технически средства като термопомпа или топлообменник и да бъде предадена на постъпващия свеж въздух. Топлообменът не трябва да бъде по-малко от 80%.

Членове

 • austrotherm
 • marisan
 • maxim
 • energoplast
 • stipor