Нискоенергийна къща

Какво представлява нискоенергийната къща?

С понятието „нискоенергийна къща” се описва стандарт в строителството, при който енергийните загуби са сведени до минимум посредством компактно строителство и много добра топлоизолация. Благодарение на активно и пасивно използване на слънчевата енергия (слънчеви колектори и фотоволтаични системи, големи остъклени площи с южно изложение) се максимизират енергийните печалби. За отопление на нискоенергийната къща са нужни едва 3 литра гориво на кв. м. годишно.

Максималната необходима енергия за отопление се равнява на по-малко от 30 kWh на m² годишно.

Препоръчителни дебелини на изолационния материал.

Елемент от конструкцията U-стойност (W/m²K) Дебелина на изолацията Тип продукт
Външна стена 0,18 22 cm EPS F
Покрив (скатен покрив, плосък покрив) 0,18 22 cm EPS 100
Стени и подове, граничещи със земята 0,20 16 cm EPS-P


Посочените дебелини на изолационния материал са минимално необходимите. В зависимост от местоположението и геометрията на сградата е възможно да са необходими и по-големи дебелини на изолацията.
 

Членове

  • austrotherm
  • marisan
  • maxim
  • energoplast
  • stipor