Изолация на под

Използването на оптимална топлоизолация в домовете ни е от изключителна важност за нашия комфорт. Но изискванията към изолационния материал, от гледна точка на тип и дебелина, варират в широки граници в зависимост от конкретната ситуация. Затова за изолация на подовите плочи е нужен такъв материал с широко приложение. Благодарение на своите отлични свойства стиропорът е подходящ за изолация както на непосредствено контактуващите със студената земя подове, така и за междуетажните и подпокривните плочи.

Изолация на под над земята
1. Крайно подово покритие
2. Циментова замазка
3. PE-фолио
4. Топлоизолационни плочи от стиропор - EPS 100
5. Изравнителен слой /пясъчна посипка/
6. Хидроизолация

Топлоизолационните плочи от стиропор EPS 100 са предназначени специално за изолация в области подложени на натоварване. Този материал осигурява оптимална изолация на подове, разположени непосредствено над земната основа, където температурите целогодишно варират в границите 8 - 12 °C. С избор на подходяща дебелина изолация от стиропор всяка сграда може да се превърне в приятно място за обитаване, като се започне още от сутеренните помещения.

Изолация на таванска плоча
В зависимост от геометрията на сградата, топлинните загуби при плочата на последния подпокривен етаж в една еднофамилна къща може да достигне до 30%. С топлоизолационните плочи от стиропор EPS 100, в комбинация със замазка с дебелина 6 cm, могат да се изпълнят различни дебелини на изолационния слой, без това да поставя ограничения пред една бъдеща промяна в предназначението на подпокривното пространство. Така, благодарение на стиропора, разходите за отопление на помещенията под подпокривната таванска плоча на къщата са изключително ниски.

1. Циментова замазка или пожароустойчива плоча
2. PE-фолио /при циментова замазка/
3. Топлоизолационни плочи от стиропор - EPS 100
4. Изравнителен слой /пясъчна посипка/, пароизолация

 

 

 

 

 

Повече тишина и спокойствие при всяка стъпка
Стиропорът е изключително подходящ не само за намаляване на топлинните загуби, но и като изолатор срещу шум. Интегрирани в подовата конструкция на междуетажните плочи, специалните плочи от стиропор за изолация от ударен шум поглъщат звука. Освен това те са еластични, устойчиви са на високи натоварвания и се полагат лесно и бързо под плаваща замазка. Още един случай, в който можете изцяло да разчитате на стиропора.

 

Изолация от ударен шум
1. Циментова замазка
2. PE-фолио
3. Плочи от стиропор за изолация от ударен шум EPS T 650
4. Обкантваща лента
5. Изравнителен слой /пясъчна посипка/

Най-важната предпоставка за ефективната изолацията от ударен шум е избягването на звукови мостове между замазката и прилежащия тухлен зид. Затова по ъглите е необходимо полагането на обкантваща лента.

Предимства на плочите от стиропор за изолация от ударен шум:

  • Ниска степен на деформация
  • Устойчивост на всякакви натоварвания
  • Влагоустойчивост
  • Лесно полагане
  • Отлично съотношение цена-качество

Членове

  • austrotherm
  • marisan
  • maxim
  • energoplast
  • stipor