Изолация на плосък покрив

Плоските покриви могат да се превърнат от „нефункционални” площи в приятни зони за почивка – например с озеленяване на покрива. Дълготрайният успех на едно такова начинание зависи разбира се от качеството на изолационния материал. Топлоизолационните плочи от стиропор EPS 100, EPS 120 и EPS 150, положени върху масивна бетонова основа, са се утвърдили като материал за изолация на плоски покриви в продължение на десетилетия. С тях се постига оптимална плътност на изолационния слой, при това с отлични топлоизолационни характеристики.

Ако се предвижда покривът да бъде използваем, то той трябва да има наклон от минимум 1° (1,8 %). Този наклон може да се постигне по няколко начина:

  • Изпълнение на самата покривна конструкция с наклон
  • Специални изолационни плочи от стиропор с готов наклон
  • Полагане на замазка

Плосък покрив при изпълнение на конструкцията с наклон
1. Защитен слой (посипка от пясък, бетонни плочи)
2. Хидроизолация
3. Разделителен слой, компенсиращ налягането на парите
4. Топлоизолационни плочи от стиропор EPS 100/120/150
5. Пароизолация
6. Разделителен и изравнителен слой
7. Грунд
8. Покривна конструкция с наклон

Плосък покрив при използване на изолационни плочи от стиропор с наклон.
1. Защитен слой (посипка, бетонна плоча)
2. Хидроизолационна мембрана
3. Разделителен слой, компенсиращ налягането на парите
4. Топлоизолация от стиропор EPS 100/120/150
5. Топлоизолационни плочи от стиропор EPS 100/120/150 с наклон
6. Пароизолация
7. Разделителен и изравнителен слой, грунд
8. Покривна конструкция

Плосък покрив при полагане на циментова замазка.
1. Защитен слой (посипка, бетонна плоча)
2. Хидроизолационна мембрана
3. Разделителен слой, компенсиращ налягането на парите
4. Топлоизолационни плочи от стиропор EPS 100/120/150 със стъпаловиден кант. Пароизолация, разделителен и изравнителен слой, грунд
5.  Циментова замазка с наклон
6. Покривна конструкция
    


 

Членове

  • austrotherm
  • marisan
  • maxim
  • energoplast
  • stipor