За нас

"Сдружение за защита качеството на експандирания полистирен” е организация на производителите на изолационни продукти от експандиран полистирен (EPS, известен в България повече с търговското наименование на BASF стиропор).

Сдружението е основано през юли 2009 година в София с идеята да предоставя на всички заинтересовани организации и лица изчерпателна и независима информация за качеството, областите на приложение и характеристиките на стиропора. Неговите членове са водещите производители на изолационни продукти от EPS за топло- и звукоизолация в България.

Чрез различни дейности и публикации „Сдружение за защита качеството на експандирания полистирен” се стреми към укрепване положителния образ на стиропора и засилване на приложението му като изолационен материал. EPS-Сдружението работи в тясно сътрудничество със строителния бранш и различни институции с цел да насърчи използването на качествени продукти за изолация в строителството. Това може да се постигне само тогава, когато лицата, вземащи съответните решения са достатъчно добре информирани за стиропора и са силно мотивирани да използват само продукти с гарантирано качество.

С оглед все по-задълбочаващите се екологични проблеми „Сдружение за защита качеството на експандирания полистирен” работи активно за насърчаване и популяризиране на топлоизолационните мерки. Засиленото използване на топлоизолация в строителството спомага за намаляване на вредните емисии в атмосферата, като по този начин се превръща в решаваща стъпка към ограничаване на неблагоприятните климатични промени.

Членове

  • austrotherm
  • marisan
  • maxim
  • energoplast
  • stipor