Цели

"Сдружение за защита качеството на експандирания полистирен” си поставя няколко основни цели в рамките на своята дейност:

 • Контрол на качеството на произвежданите в България изделия от експандиран полистирен (EPS, стиропор)
 • Утвърждаване на стиропора като предпочитан материал за топлоизолация
 • Насърчаване производството и използването на продукти от EPS с качествени показатели, отговарящи на всички норми и изисквания
 • Работа със съответните институции с оглед синхронизиране производствената практика на българските производители с европейските и световни стандарти в тази сфера
 • Съдействие при разработването на стандарти
 • Информационно осигуряване по отношение производството и приложението на изолационни продукти от стиропор

Запознайте се с Устава на "Сдружение за защита качеството на експандирания полистирен".

Членове

 • austrotherm
 • marisan
 • maxim
 • energoplast
 • stipor